Dlaczego warto z nami pracować?

 • Mamy blisko 100-letnie doświadczenie w przekształcaniu odpadów w surowce i energię.

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w eksploatacji spalarni odpadów komunalnych i paliw alternatywnych z nich pochodzących, a od pewnego czasu działamy także w obszarze obsługi instalacji metanizacji domowych odpadów organicznych.

  • Odpady organiczne przekształcamy w biogaz i kompost poprzez metanizację i kompostowanie.

  • Każdą inwestycję rozpatrujemy indywidualnie. Technologia dobierana jest w zależności od potrzeb – możliwie najlepsza i najskuteczniejsza dla określonych odpadów. Ogromne znaczenie ma tu wydajność i wielkość instalacji. 

  • Współpracujemy z najlepszymi producentami na świecie, koordynując całe inwestycje od studium wykonalności przez projektowanie, wykonawstwo i na końcu eksploatację. Dla tych celów w centrali w Paryżu działa od lat ok. 40 – osobowy zespół inżynierów, wśród których znajdują się wyspecjalizowani eksperci posiadający również doświadczenie w obszarze eksploatacji. 

  • Wskazujemy kierunki finansowania.

  • Kilkudziesięcioletnia eksploatacja po stronie TIRU jest dla Zleceniodawcy gwarantem jej bezpiecznego użytkowania.

  • W ramach eksploatacji przekazujemy specjalistyczne „know how” które pozwoli Zleceniodawcy po zakończeniu kontraktu przejąć opiekę nad obiektem w sposób efektywny i bezpieczny dla Środowiska i mieszkańców.

  • Nasze realizacje są ściśle powiązane z danym obszarem i bazują na bliskiej współpracy z lokalnymi samorządowcami i partnerami, niosąc jednocześnie konkretne korzyści dla lokalnej społeczności. Bazujemy na modelu lokalnym - produkowane w danym regionie odpady przetwarzamy na energię, która zużywana jest dokładnie tam, gdzie powstaje, trafiając do lokalnej dystrybucji i konsumpcji.

  • Każdego roku przekształcamy 3,2 miliona ton odpadów, zaspokajając tym samym potrzeby 11 mln mieszkańców na całym świecie. 

  • Nasza działalność pozwala na zaoszczędzenie 1,5 miliona baryłek ropy rocznie, co odpowiada 690 000 ton unikniętej emisji CO2.

TIRU Chagny, Ecocea, zakład odzysku energetycznego, biometanizacji, instalacja przetwarzania biogazu. ©Moore Michael
Centrum sortowania poprzez metanizację i kompostowanie w Chagny. Laboratorium, w którym są wykonywane badania odpadów na wejściu i na wyjściu, jak również zaawansowanie trzech etapów metanizacji (rury fermentacyjne, reaktory, kompost) ©Guerrin Olivier
TIRU Dunkierka – centrum odzysku organicznego: kompost z odpadów organicznych, odzysk surowców, odpady zielone. ©Dias Jean-Lionel
Kotłownia na drewno w Villefranche-sur-Saône uzupełnia ciepło wyprodukowane dzięki spalaniu odpadów ciepłem z drewna, w taki sposób pokrywając całość zapotrzebowania na energię miejskiej sieci ciepłowniczej.©Guerrin Olivier
L'Écoserre – Eko Szklarnia des Grands Lacs, w której na 10 hektarach uprawiane są pomidory, jest ogrzewana dzięki parze wodnej pochodzącej z zakładu odzysku energetycznego w Pontenx les Forges. ©Vicente Gunther
Zakład w Pontenx-les-Forges jest jednym z 8 zakładów TIRU wyposażonym w rusztowy piec oscylacyjny – technologię opatentowaną przez TIRU i zainstalowaną w kilkunastu innych zakładach spalania odpadów. TIRU jest jedynym francuskim konstruktorem pieca oscylacyjnego. ©Grzeskowiak JL
TIRU Hénin Beaumont, panele słoneczne na dachu zakładu ©Vautrin Laurent
TIRU Hénin Beaumont, panele słoneczne na dachu zakładu ©Vautrin Laurent
Zakład odzysku energetycznego w Saint-Barthélemy dostarcza parę do fabryki odsalania wody morskiej, która znajduje się na wyspie, i w taki sposób wspomaga produkcję części wody pitnej. ©Salomon Henri
Od prawie 30 lat TIRU zajmuje się eksploatacją zakładu odzysku energetycznego w Pontivy i bierze udział w produkcji produktów mlecznych, dostarczając parę wodną sąsiednim zakładom przemysłowym. ©Sittommi
TIRU Calce, centrum sortowania i odzysku odpadów. Przenośniki z odpadami pochodzącymi z selektywnej zbiórki kierowane do sortowania ręcznego. ©Murat GuillaumeTIRU, zakład w Isséane, zakład odzysku energetycznego odpadów. Fosa na żużle. ©Dias Jean-Lionel
TIRU Hénin Beaumont, hala sortowni materiału na wyjściu z rur fermentacyjnych w celu oddzielenia zanieczyszczeń (złom, tworzywa sztuczne, szkło…) od frakcji zdolnej do fermentacji. ©Vautrin Laurent
TIRU Hénin Beaumont, technolog ds. ruchu urządzeń do produkcji biometanu. ©Vautrin Laurent